Postat la 15.05.2018, 20:51 Comunicate de presă

Rompetrol Rafinare, creştere de 27% a materiilor prime procesate în T1 2018

Indicator Consolidat*   T1 2018 T1 2017 %
Cifra de afaceri brută USD 1.206.215.530 821.449.743 47%
EBITDA USD 34.600.820 34.523.149 0%
Rezultat net USD (3.779.055) (63.549) N/A
 

Rompetrol Rafinare, membră a Grupului KMG International, a înregistrat în primul trimestru din 2018 o creştere cu circa 27% a materiilor prime procesate în cele două rafinării – Petromidia Năvodari şi Vega Ploieşti, pe fondul continuării programelor de optimizare şi îmbunătăţire a costurilor de procesare, logistice şi distribuţie.

Rezultatele au fost influenţate de volatilitatea şi evoluţia cotaţiilor internaţionale ale materiei prime şi ale produselor petroliere, care s-au apreciat faţă de perioada similară din 2017 cu circa 25% în cazul ţiţeiului, respectiv 16% pentru benzina Euro 5 şi 23% pentru motorina Euro 5. În acelaşi timp, rezultatul net consolidat obţinut în T1 2018 a fost afectat de schimbarea politicii contabile la finele anului trecut, de la modelul de cost la modelul reevaluării, pentru grupa clădiri din cadrul imobilizărilor corporale.

Astfel, cifra de afaceri brută consemnată de Rompetrol Rafinare s-a ridicat în T1 2018 la peste 1,2 miliarde USD, în creştere cu 47% faţă de nivelul atins în T1 2017, rezultatul operational (EBITDA) fiind la nivelul celui din T1 2017.

Exporturile realizate în perioada ianuarie - martie de diviziile de rafinare şi petrochimie ale Rompetrol Rafinare s-au cifrat la 515 milioane USD, nivel dublu faţă de cel obţinut în T1 2017. Compania este cel mai mare exportator de produse petroliere al României, exporturile în 2017 ridicându-se la 1,34 miliarde USD.

Compania a continuat să fie un contribuabil important la bugetul de stat al României, cu un aport de peste 330 milioane USD în T1 2018. Valoarea contribuţiei la bugetul de stat a atins un nivel total de 13,7 miliarde USD în perioada 2007 – 2017.

Pentru acest an, Rompetrol Rafinare SA şi-a propus atingerea unei cifre brute de afaceri de 3,78 miliarde USD, a unui rezultat operaţional (EBITDA) de aproximativ 146 milioane USD şi a unui profit net de 35,2 milioane USD. De asemenea, compania intenţionează să realizeze în acest an investiţii de circa 57 milioane USD (78% în rafinăria Petromidia Năvodari, 10% în rafinăria Vega Ploieşti şi 12% în cadrul diviziei de petrochimie de pe platforma Midia).

Principalii acţionari ai Rompetrol Rafinare SA sunt KMG International (54,63% - direct şi indirect) şi Statul român prin Ministerul Energiei (44,7%).


Segmentul de rafinare  

Indicator financiar   Trim I 2018 Trim I 2017 %
Cifra de afaceri brută USD 1.048.312.071 698.019.450 50%
EBITDA USD 29.536.422 27.038.887 9%
Rezultat net USD 2.461.081) (1.368.524) 80%
Indicator operaţional        
Materii prime prelucrate - Petromidia kt 1.527 1.201 27%
Materii prime procesate -  Vega kt 77 61 26%
Vânzări carburanţi intern kt 455 464 -2%
Vânzări carburanţi export kt 708 397 78%

Notă: Segmentul de rafinare cuprinde rezultatele rafinăriilor Petromidia Navodari şi Vega Ploiesti
 

Cifra de afaceri brută atinsă de segmentul de rafinare s-a ridicat la peste un miliard USD în T1 2018, în creştere cu 50% faţă de T1 2017, aceasta fiind influenţată de creşterea volumului materiilor procesate/vândute şi de volatilitatea cotaţiilor internaţionale ale produselor petroliere.

Petromidia Năvodari a prelucrat în primul trimestru al anului o cantitate de 1,52 milioane tone de materii prime (+27%) şi a atins un grad de utilizare a capacitatii de rafinare de 98,5% (+25%). În acelaşi timp, rafinăria Vega Ploiesti a înregistrat o creştere cu 26% a materiilor prime prelucrate, până la un nivel de peste 76.600 tone şi un grad de utilizare de 93% (+19%).

Vega Ploiesti este cea mai longevivă unitate de procesare din România, aceasta împlinind în acest an 113 ani de când s-a luat decizia înfiinţării sale (martie 1905), a construcţiei propriu zise (mai 1905), dar şi a punerii sale în funcţiune (decembrie 1905). Cu o capacitate iniţială de prelucrare de 200.000 tone ţiţei/an, rafinăria a intrat efectiv în producţie în februarie 1906 când a livrat primul transport de produse petroliere.

În prezent, unitatea din Ploieşti funcţionează în sinergie cu rafinăria Petromidia -  cea mai mare din România şi una dintre cele mai moderne din regiunea Mării Negre. Astfel, Petromidia îi asigură integral rafinăriei din Ploieşti materiile prime necesare obţinerii unor produse speciale cu o valoare adăugată ridicată (bitum, solvenţi, hexan, combustibili pentru încălzire).

Rezultatele financiare ale segmentului de rafinare au fost influenţate pozitiv de condiţiile de piaţă favorabile (marja de rafinare 44,5 USD/tonă), precum şi de continuarea programelor începute în 2014 privind optimizarea proceselor de producţie (creşterea ponderii produselor albe din totalul produselor finite) şi a consumului de energie, dar şi eficientizarea costurilor de operare.

Vânzările totale de carburanţi s-au ridicat în primul trimestru la peste 1,16 milioane tone, în creştere cu 35% faţă de cantitatea comercializată în perioada similară din 2017. Evoluţia a fost susţinută de majorarea cu 78% a cantităţilor livrate atât către staţiile Rompetrol din Moldova, Bulgaria şi Georgia, dar şi către partenerii din regiunea Mării Negre.

Pentru acest an, Petromidia şi-a propus să prelucreze o cantitate totală de 5,44 milioane tone de materii prime pe fondul unor lucrări specifice activităţilor de rafinare a titeiului (decocsare, regenerare şi înlocuire catalizatori), dupa ce aceasta a atins în 2017 un record de 5,66 milioane tone. În acelaşi timp, rafinăria Vega intenţionează să atingă un nivel de 387 mii tone de materii prime procesate, în creştere cu circa 4% faţă de volumul înregistrat anul trecut.


Segmentul de petrochimie

Indicator financiar   Trim I 2018 Trim I 2017 %
Cifra de afaceri brută USD 61.192.912 40.610.359 51%
EBITDA USD (3.729.147) (445.002) 738%
Rezultatul net USD (5.391.781) (3.581.070) 51%
Indicator operaţional        
Propilenă procesată  kt 40 34 18%
Etilenă procesată kt 19 11 69%
Total vânzări kt 58 44 30%
 

Notă: segmentul de petrochimie include activitatea de petrochimie din Rompetrol Rafinare SA

Divizia de petrochimie a Rompetrol Rafinare a consemnat în T1 2018 o creştere cu peste 50% a cifrei brute de afaceri în comparaţie cu perioada similară din 2017, până la un nivel de 61,2 milioane USD.

În perioada ianuarie - martie, instalaţiile de polipropilenă (PP) şi polietilenă de joasă densitate (LDPE) au funcţionat în regim continuu, volumul de materii prime prelucrate fiind de 59.000 tone (+30%). Materia primă pentru PP a fost şi este asigurată integral de rafinăria Petromidia, în timp ce pentru LDPE aceasta este importată.

Compania şi-a propus repornirea în perioada următoare a instalaţiei de polietilenă de înaltă densitate, oprită timp de peste patru ani din cauza volatilităţii ridicate a cotaţiilor la materia primă (etilena) şi produse finite. În acest sens, s-au început în primul trimestru al anului procedurile de revizie şi testare a instalaţiei (verificare/modernizare echipamente, avizări, etc).

Pentru acest an, divizia de petrochimie şi-a propus obţinerea unei cantităţi de 205 mii tone de polimeri, din care circa 60% polietilene de joasă şi înaltă densitate. În 2017, aceasta a produs 147 mii tone de polimeri.

Segmentul de petrochimie este unicul producător de polipropilenă şi polietilene din România, reuşind constant să-şi majoreze cota de piaţă şi pe categorile secundare de produse. Strategia sa de dezvoltare îi asigură o poziţie competitivă pe piata internă dar şi pe cea regională - zona Mării Negre şi a Mării Mediterane, Europa Centrala şi de Est.


Segmentul de distribuţie
 
Indicator Financiar   Trim I 2018 Trim I 2017 %
Cifra de afaceri brută USD 602.163.912 500.596.517 20%
EBITDA USD 10.335.430 7.865.022 31%
Rezultatul net USD 3.955.236 3.111.496 27%
Indicator Operaţional        
Cantităţi carburanţi - retail  kt 150 146 3%
Cantităţi carburanţi - en-gros kt 230 257 -10%
Cantitati GPL vandute kt 107 90 20%

Notă: Segmentul de distribuţie cuprinde rezultatele subsidiarelor Rom Oil, Rompetrol Downstream, Rompetrol Quality Control, Rompetrol Logistics şi Rompetrol Gas

Cifra de afaceri brută consolidată a segmentului de distribuţie s-a ridicat la peste 600 milioane USD în T1 2018, în creştere cu 20% faţă de rezultatul înregistrat în perioada similară din 2017.  În acelaşi timp, acesta a reuşit îmbunătăţirea cu 31% a rezultatului operaţional şi cu 27% a profitului net.

Pe fondul majorării taxelor aplicabile carburanţilor şi în contextul economic general, cantităţile totale de carburanti comercializate pe plan intern in T1 au fost de 487 mii tone, în uşoară scădere faţă de volumul din primul trimestru al anului trecut.

La nivel international, cotaţiile în USD ale carburanţilor s-au majorat în T1 cu aproximativ 16% pentru benzină şi cu 23% în cazul motorinei. Aprecierea de aproximativ 11% a leului în faţă dolarului american a determinat ca impactul efectiv în moneda naţională a celor 2 cotaţii să fie de aproximativ 4% pentru benzină şi 10% pentru motorină.

La acestea se adaugă şi creşterea în 2017 a accizelor la carburanţi (+32 bani/litru), acestea fiind majorate cu aproximativ 19% la benzină şi 21% pentru motorină.

Rompetrol Downstream a continuat în primul trimestru al anului extinderea prezenţei la nivel naţional dar şi a programului de rebranding al staţiilor sale (GPL, Partener Rompetrol, Rompetrol Expres). În acelaşi timp, compania a implementat un nou model de business, alături de continuarea acţiunilor de reducere a costurilor.

La finele lunii martie, segmentul de distribuţie al Rompetrol Downstream cuprindea 818 puncte de comercializare carburanţi (staţii proprii, staţii partener, staţii mobile, baze interne de 9 si 20 metri cubi), în creştere cu 66 de unităţi faţă de martie 2017.* Situatiile financiare consolidate ale Rompetrol Rafinare includ rezultatele Rompetrol Rafinare S.A. şi cele ale subsidiarelor Rompetrol Quality Control S.R.L., Rom Oil S.A., Rompetrol Downstream S.R.L., Rompetrol Logistics S.R.L. Rompetrol Gas S.R.L. si Rompetrol Petrochemicals S.R.L.

* Rezultatele prezentate sunt neauditate şi consolidate, iar raportarea a fost realizată conform Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS).


Departamentul de Comunicare şi Relaţii Publice
KMG International