Postat la 14.08.2018, 20:10 Comunicate de presă

Rompetrol Rafinare, creştere cu 27% a materiilor prime procesate în primul semestru

Rompetrol Rafinare, companie membră a KMG International, a înregistrat în prima jumătate a acestui an o creştere cu peste 50% a cifrei brute de afaceri faţă de indicatorul atins în perioada similară din 2017.

 
Indicatori consolidati   T2 2018 T2 2017 % S1 2018 S1 2017 %
Cifra de afaceri brută USD 1.397.926.705 896.964.832 56% 2.604.142.235 1.718.414.575 52%
EBITDA USD 51.279.759 23.015.714 123% 85.880.579 57.538.863 49%
Rezultat net USD 6.557.797 (6.966.587) N/A 2.778.742 (7.030.136) N/A

Nota: Situaţiile financiare consolidate ale Rompetrol Rafinare includ rezultatele Rompetrol Rafinare S.A. şi cele ale subsidiarelor Rompetrol Quality Control S.R.L., Rom Oil S.A., Rompetrol Downstream S.R.L., Rompetrol Logistics S.R.L. Rompetrol Gas S.R.L si Rompetrol Petrochemicals S.R.L.

 

Pe fondul unei majorări cu 27% a materiilor prime procesate de unităţile sale de producţie (rafinăriile Petromidia Năvodari şi Vega Ploieşti, divizia de petrochimie), compania a obţinut în S1 un rezultat operaţional (EBITDA) de aproximativ 86 milioane USD, cu 49% peste cel din primul semestru al anului trecut.

În acelaşi timp, creşterea volumului de materii prime prelucrate şi a produselor petroliere vândute, dar şi continuarea programelor de optimizare a costurilor de procesare şi a cheltuielilor operaţionale au susţinut atingerea în perioada ianuarie-iunie a unui profit net de 2,78 milioane USD, faţă de o valoare negativă de 7 milioane USD în S1 2017.

Rezultatele au fost influenţate de volatilitatea produselor petroliere, în condiţiile în care materia primă – ţiţeiul s-a apreciat cu circa 36%, ajungând în S1 la 70 USD/baril. La nivel european, marjele europene de rafinare s-au diminuat în primul semestru al anului cu peste 12% faţă de indicatorul aferent perioadei similare din 2017, în contextul unei creşteri accentuate a ţiţeiului, cu mult peste evoluţia produselor petroliere.

Diviziile de rafinare şi petrochimie ale Rompetrol Rafinare au reuşit să îşi majoreze cu 34% cantităţile de produse petroliere livrate la export în prima jumătate a anului, valoarea acestora ridicându-se la peste 926 milioane USD (cu circa 80% peste indicatorul din S1 2017).

Compania a continuat să fie un contribuabil important la bugetul de stat al României, plătind peste 435 milioane USD în trimestrul II 2018 şi peste 769 milioane USD în primul semestru al anului 2018.

Principalii acţionari ai Rompetrol Rafinare SA sunt KMG International (54,63% - direct şi indirect) şi Statul român prin Ministerul Energiei (44,69%).
 

Segmentul de rafinare

    T2 2018 T2 2017 % S1 2018 S1 2017
%
Cifra de afaceri brută USD 1,199,617,246
715,911,958
68%
2,247,929,317
1,413,931,408 59%
EBITDA USD 47,203,350 15,207,318 210%
76,739,772
42,246,205
82%
Rezultat net USD
19,932,084
(15.841.722)
N/A
17,471,003 (17.210.246) N/A
Operaţional              
Materii prime - Petromidia Kt 1,560 1,222 28%
3,087
2,422 27%
Materii prime - Vega Kt 117 91 29% 194 152
28%
Producţie Benzină Kt 410 308 33% 856 626
37%
Producţie diesel & jet Kt 808 668
21%
1,562 1,288 21%
Vânzări carburanţi - intern Kt 630 486 30% 1,084 950 14%
Vânzări carburanţi - export Kt 503 461 9% 1,210 859 41%

Notă: Segmentul de rafinare cuprinde rezultatele societăţii Rompetrol Rafinare SA care operează rafinăriile Petromidia şi Vega.

 

Pe segmentul de rafinare, compania a realizat o cifră de afaceri brută în valoare de 2,24 miliarde USD în primul semestru al anului, în creştere cu aproximativ 60% comparativ cu aceeaşi perioadă din 2017. Majorarea a fost determinată în principal de cotaţiile ridicate ale ţiţeiului şi ale produselor petroliere.

În acelaşi timp, rezultatul operaţional EBITDA s-a majorat cu 82% faţă de indicatorul din S1 2017, până la un nivel de 76,7 milioane USD. Rezultatul net obţinut de segmentul de rafinare în prima jumătate a anului a fost unul pozitiv, de 17,5 milioane USD, faţă de unul negativ de 17,2 milioane USD consemnat în perioada similară din 2017.

Rezultatele financiare au fost susţinute de îmbunătaţirea cu 25% a marjei brute de rafinare a unităţii de la malul Mării Negre până la un nivel de 49,6 USD/tonă şi cu 27% a cantităţilor de materie primă prelucrată şi a carburanţilor comercializaţi, pe fondul continuării programelor de optimizare a proceselor de producţie şi energie (creşterea ponderii produselor albe din totalul produselor finite) şi de eficientizare a costurilor de operare - începute în 2014 şi continuate până în prezent.

Compania a realizat în luna aprilie o serie de operaţiuni tehnologice recurente (schimbare şi regenerare catalizatori, decocsare) pentru menţinerea instalaţiilor rafinăriei Petromidia în parametri optimi de funcţionare, dar şi pentru asigurarea calităţii produselor obţinute. Rafinăria Petromidia a procesat în prima jumătate a anului circa 3,1 milioane tone de materie primă, în creştere cu peste 27% faţă de nivelul obţinut în perioada similară din 2017.

În prima jumătate a anului, rafinăria Vega Ploieşti a procesat o cantitate totala de 194 mii tone, in crestere cu 28% fata de perioada similara din 2017. In prezent, rafinaria este cea mai longeviva unitate de profil din Romania si este singurul producator intern de bitum si hexan.

Gradul de utilizare a capacitatii de prelucrare in S1 s-a majorat cu 28% in cazul rafinariei Petromidia (98,45 %), respectiv cu peste 25% pentru rafinaria Vega (117,53%).

In prima jumătate a anului, rafinăria Petromidia a obţinut circa 2,42 milioane tone carburanţi, din care peste 64% au fost carburanţii diesel şi cel special pentru aviaţie - jet.
 

Segmentul de petrochimie

    T2 2018
T2 2017
% S1 2018 S1 2017
%
Cifra de afaceri brută USD 53,159,496 39,373,835
35%
114,352,408
79,984,194 43%
EBITDA USD (5.102.399)
(3.044.293)
68% (8.831.546)
(3.489.295)
153%
Profit net / (pierdere) USD (13.698.496)
(1.921.766)
613% (19.090.277) (5.502.836)
247%
Operaţional              
Propilena procesată Kt 38 26
46%
78 60
30%
Etilena procesată Kt 15 16
-5%
35 28
25%
Total vânzări   50 38 31% 108 83
31%

Notă: Segmentul de petrochimie cuprinde activitatea de petrochimie din Rompetrol Rafinare precum si activitatea Rompetrol Petrochemicals SRL

 

Divizia de petrochimie a înregistrat în primul semestru al anului o cifră de afaceri de 114,3 milioane USD, în creştere cu 43% faţă de nivelul consemnat în perioada similară din 2017. În prezent, aceasta este singurul producător de polimeri din România.

Pe fondul marjelor reduse şi a volatilităţii ridicate ale preţurilor materiei prime şi a produselor petrochimice, rezultatul operaţional (EBITDA) a fost unul negativ, de circa 8,8 milioane USD. În acelaşi timp, rezultatul net a fost de asemenea unul negativ, de 19 milioane USD.

Bugetul de investiţii alocat segmentului de petrochimie pentru acest an se ridică la circa 6,8 milioane USD şi vizează proiecte de dezvoltare a activităţilor de profil, investiţii obligatorii şi lucrări de mentenanţă capitală.

Compania a finalizat în S1 lucrările de revizie şi testare a instalaţiei de polietilene de înaltă densitate - HDPE (verificare/modernizare echipamente, avizări, etc) şi şi-a propus să o repornească în perioada următoare, în funcţie de condiţiile de piaţă.

Printre proiectele finalizate în prima jumătate a acestui an se numără şi cele destinate instalaţiei de polipropilena pentru îmbunătăţirea disponibilităţii mecanice, dar şi pentru susţinerea capacităţii de producţie la 260-270 to/zi pe parcursul întregului an.

La acestea se adaugă şi cel dedicat instalaţiei de polietilene de joasă densitate (LDPE) care îi permite o reducere semnificativă a opririlor accidentale. În 2017, compania a alocat circa 1,2 milioane USD pentru construcţia unei unităţi adiacente acesteia, care asigură recuperarea integrală a filamentelor fine de polimeri, denumite “păr de înger”.

Producţia totală de polimeri în S1 2018 s-a majorat cu 26% faţă de perioada ianuarie-iunie a anului trecut, până la un nivel de 81,6 mii tone.
 

Segmentul de distribuţie

   
T2 2018
T2 2017 %
S1 2018
S1 2017 %
Cifra de afaceri brută USD 853,389,364 551,419,259 55% 1,455,553,276
1,052,015,776
38%
EBITDA USD 8,794,779 11,309,598 -22% 19,130,209
19,174,620
0%
Profit net / (pierdere) USD 1,473,808 12,536,755 -88% 5,429,044
15,648,251
-65%
Operaţional              
Carburanţi vânduţi retail Kt 179 173 3% 329 319 3%
Carburanţi vânduţi en-gros Kt 368 282
31%
598 539
11%
Cantităţi GPL vândute Kt 119
81
46% 226 171 32%

Notă: Segmentul de distribuţie cuprinde rezultatele subsidiarelor Rom Oil, Rompetrol Downstream, Rompetrol Quality Control, Rompetrol Logistics şi Rompetrol Gas

 

Segmentul de distribuţie a înregistrat în perioada ianuarie-iunie o creştere de 38% a cifrei brute de afaceri faţă de S1 2017, pe fondul unei îmbunătăţiri cu 12% a cantităţilor de carburanţi comercializaţi pe piaţa internă (benzine, motorine, gaz petrolier lichefiat).

În prima jumătate a anului, cererea internă de carburanţi a fost afectată atât de condiţiile meteo severe din primul trimestru, cât şi de cele economice generale (supracciză carburanţi – transportatori, curs valutar/inflaţie, evoluţia internă şi internaţională a preţurilor). În acord cu prognozele interne, piaţa internă a consemnat o creştere a volumelor de circa 2% în prima jumătate a anului.

Astfel, Rompetrol Downstream a reuşit o creştere cu 12% a cantităţilor de carburanţi comercializaţi, de la 1,03 milioane tone în S1 2017 la 1,15 milioane tone în primul semestru al acestui an. Pe segmentul de retail, compania a consemnat o creştere a volumelor de 3%, evoluţia fiind susţinută de impactul programului de rebrading al staţiilor Rompetrol, continuarea programelor de optimizare şi reducere a costurilor operaţionale, dar şi de deschiderea a 2 noi staţii în Bacău şi Baia Mare.

Pe segmentul de en-gros, aceasta şi-a extins prezenţa de la începutul anului cu 62 de noi baze interne de 9 şi 20 metri cubi, cantităţile totale vândute pe acest canal fiind cu 11% în S1 2018 peste cele din perioada similară a anului trecut.

La finele lui iunie 2018, segmentul de distribuţie al Rompetrol Downstream cuprindea 869 puncte de comercializare (staţii proprii, staţii partener, staţii expres, baze interne), în creştere cu 80 de unităţi faţă de iunie 2017.

Situatiile financiare consolidate ale Rompetrol Rafinare includ rezultatele Rompetrol Rafinare S.A. şi cele ale subsidiarelor Rompetrol Quality Control S.R.L., Rom Oil S.A., Rompetrol Downstream S.R.L., Rompetrol Logistics S.R.L. Rompetrol Gas S.R.L si Rompetrol Petrochemicals S.R.L.

** Rezultatele prezentate sunt neauditate şi consolidate, iar raportarea a fost realizată conform Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS).
 

Departamentul de Comunicare şi Relaţii Publice

KMG International